Sri Kashi Jagadguruji 7th Aug to 6th Sept

Sri Kashi Jagadguruji 7th Aug to 6th Sept
ಸೊಲ್ಲಾಪುರ : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಾತೂರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾ"ುಗಳವರ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ತಪೋನುಷ್ಠಾನವು ಅಗಷ್ಟ 7 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಸಪ್ಟೇಂಬರ 6 ರ ವರೆಗೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾತ:ಕಾಲ 6 ರಿಂದ ಮುಂಜಾನೆ 11ರ ವರೆಗೆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಸಾಮೂ"ಕ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರುವದು.ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ""ಧ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರುದ್ರ ಮ"ಳಾ ಮಂಡಳದವರು ರುದ್ರ ಪಠಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಆಶೀವರ್ಚನ ನೀಡುವರು. ತದನಂತರ ಸರ್ವರಿಗೂ ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಾನ್ಹ 2 ರಿಂದ 4ರ ವರೆಗೆ ""ಧ ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನೆರವೇರುವದು. ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ರಿಂದ 6ರ ವರೆಗೆ ಕಾಶಿ ಖಂಡದ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯುವುದು. ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ರಿಂದ 7ರ ವರೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಂತರ 7 ರಿಂದ 8.30 ರ ವರೆಗೆ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕುರಿತು ಆಶಿರ್ವಚನ ನೀಡುವರು.…

Read more: Sri Kashi Jagadguruji 7th Aug to 6th Sept