Shri Siddhantha Shikhamani.com

Veerashaiva Dharma Granth

Chapter 5

अध्याय पाचवा


श्रीगणेशाय नमः । श्रीजगद्गुरु चतुरक्षर शिवाचार्याय नमः ॥ ॐ शिवाय नमः महेश्वराय । शंभवे नमः शशिशेखराय । पिनाकिने नमः वामदेवाय । विरूपाक्षाय नमः कपर्दिने ॥ १ ॥ वृषभध्वजा नागभूषणा । विश्वसाक्षी सर्गस्थित्यंतकारणा । भव भवांतका त्रिमलहरणा । आनंदवनविलासा ॥ २ ॥ तव कृपेने करितो लेखन । हाचि माझा यज्ञ जाण । शुद्घ होईल वाणी मन । मिळेल मज प्रसाद ॥ ३ ॥ मागील अध्यायी केले श्रवण । अगस्त्य प्रार्थिती रेणुकालागून । जे करी सर्व लोककल्याण । ते निरूपावे शिवशास्त्र ॥ ४ ॥ ते दिव्य शिवाद्वैत । श्रोतेहो एकाग्र करूनि चित्त । श्रवण करा सुटेल निश्चित । ग्रहण जन्ममरणाचे ॥ ५ ॥
अथागस्त्यवचः श्रुत्वा रेणुको गणनायकः । ध्यात्वा क्षणं महादेवं…

Read more: Chapter 5