Shri Siddhantha Shikhamani.com

Veerashaiva Dharma Granth

Chapter 9

अध्याय नववा


श्रीगणेशाय नमः । श्रीजगद्गुरु त्रिवक्त्र शिवाचार्याय नमः । ॐ शिवाय नमः भीमाय । कृपानिधये नमः परशुहस्ताय । मृगपाणये नमः जटाधराय । कैलासवासिने नमः कवचिने  ॥ १ ॥  शब्दातूनि शब्द प्रसवत । ग‘ंथ चालला विस्तारत । हे तुझ्या कृपादृष्टीचे सामर्थ्य । आले माझ्या प्रत्यया  ॥ २ ॥  तूचि गुरू मातापिता । तूचि सर्वकर्ताहर्ता । वरदहस्त माझिया माथा । असाच पुढती राहू दे  ॥ ३ ॥  श्रोतेहो पंचाक्षरीजपस्थल । रेणुकाचार्यांनी विवरिले सकळ । आता भक्तमार्गकि‘यास्थल । श्रवण करावे आवडीने  ॥ ४ ॥
भक्तमार्गकि‘यास्थल - (९)
भूतिरुद्राक्षसंयुक्तो लिंगधारी सदाशिवः । पंचाक्षरजपोद्योगी शिवभक्त इति स्मृतः  ॥ १ ॥
भाळी त्रिपुंड्र ठसठशीत । रुद्राक्षमाळ रुळे गळ्यात । वक्ष:स्थळावरी शोभत । इष्टलिंग        साजिरे  ॥ ५ ॥…

Read more: Chapter 9