Sri Kashi Jagadguruji - 16th Aug 2013

Sri Kashi Jagadguruji - 16th Aug 2013

 ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಶ್ರೀರುದ್ರ ಪಠಣಾಧಿಕಾರ"ದೆ - ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಜಗದ್ಗುರು.

ಲಾತೂರ: ಸನಾತನವಾದ "ೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಸಹ ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ಪಠಣಾಧಿಕಾರ"ದೆ ಎಂಬ "ಚಾರವನ್ನು ಶ್ರೀಕಾಶೀಜಗದ್ಗುರು ಡಾ॥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾ"ುಗಳು ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಚನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಲಾತೂರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರಾವಣಮಾಸದ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವ"ಸಿದ ""ಧ ರುದ್ರಮ"ಳಾ ಮಂಗಳಗಳಿಗೆ ಗುರುರಕ್ಷಾ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಈ "ಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಭಕ್ತಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯಾಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ "ಜಪಯಜ್ಞ" ದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಪ್ರಣವಸ"ತ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರುದ್ರದ ಆವರ್ತನೆಗೆ " ಜಪ"ವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞನಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಯಜ್ಞವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಇದನ್ನು ಅಬಾಲವೃದ್ಧರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ"ದೆ. "ೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರ ಭೇದ"ರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷಯನ್ನು ಪಡೆದ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಶ್ರೀ ರುದ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಜಲಧಾರೆಯನ್ನು "ಡಿದು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಅಥವಾ…

Read more: Sri Kashi Jagadguruji - 16th Aug 2013

Sri Kashi Jagadguruji 15th Aug 2013

ಶ್ರೀಮದ್ ಕಾಶೀಜಗದ್ಗುರು ಡಾ॥  ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೀವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾ"ುಗಳು ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ತಪೋಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಲಾತೂರ್ ನಗರದ ಕಾಶೀ"ಶ್ವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಶಿರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.

Read more: Sri Kashi Jagadguruji 15th Aug 2013

Sri Kashi Jagadguruji 12th Aug 2013

Sri Kashi Jagadguruji 12th Aug 2013

ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು  ವ್ಯಸನಾಧೀನರಗದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿಮಾರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂಬ "ಚಾರವನ್ನು ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾ"ುಜಿ ಹೇಳಿದರು.


    ’ಲಾತೂರ ನಗರದ "ಶಾಲ ನಗರದಲ್ಲಿಯ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ "ಶ್ವನಾಥ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹ"್ಮುಕೊಂಡಿದ್ದ ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನದ ದಿವ್ಯಸಾನಿಧ್ಯ ವ"ಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದೇ "ಧ ರ್ಟ್ರೋಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥಗಳಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ದೇಶದ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗದೇ ಶಾರಿರೀಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಬಲವನ್ನು ಬೆಳಸಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
    ’ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ಅವರೇ ಯೋಗ್ಯ ಯುವಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ "ೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಾುಯ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಂಟನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ ಧರಿಸಿ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಮಗು"ಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ "ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧವಾದ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ತಾುಯ ಗರ್ಭದ 7ನೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಜನಿಸಿದ 7 ವರ್ಷದ ವರೆಗಿನ ಸಮಯವು ಮಗು"ಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾಲವು. ಈ…

Read more: Sri Kashi Jagadguruji 12th Aug 2013

Sri Kashi Jagadguru 14th Aug 2013

Sri Kashi Jagadguru 14th Aug 2013

ಶಿವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ   - ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಜಗದ್ಗುರು


ಶಿವಪೂಜಾಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯು ಶಿವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಎಂಬ "ಚಾರವನ್ನು ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಜಗದ್ಗುರು ಡಾ॥  ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೀವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾ"ುಗಳು ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಚನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಾತೂರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ತಪೋನುಷ್ಠನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನಂತರ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತ ಈ "ಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾನಾ"ಧ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಮಹತ್ವ"ದೆ. ಬಿಲ್ವ ಉಮನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಮೂರು ದಳಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ, "ಷ್ಣು, ಮತ್ತು ರುದ್ರರೆಂಬ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸತ್ವ, ರಜಸ್ ಮತ್ತು ತಮಸ್ಸು ಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಿುಂದ ಒಂದು ಬಿಲ್ವದಳವನ್ನು ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ ಮೂರು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪವು ದೂರವಾಗುವುದು ಎಂಬುವುದಾಗಿಯಾ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸೃಷ್ಠಯಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ವನಸ್ಪತಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಜೀ"ಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಗೆ ಅನ್ನ, ನೀರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಗಾಳಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಪ್ರತಿಯಾಂದು ವನಸ್ಪತಿಗಳು ಶುದ್ಧಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ವನಸ್ಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.…

Read more: Sri Kashi Jagadguru 14th Aug 2013

Sri Kashi Jagadguruji 11th Aug 2013

Sri Kashi Jagadguruji 11th Aug 2013

 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಾತೂರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾ"ುಜಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ನಿ"ುತ್ತ ತಪೋನುಷ್ಠಾನವು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೊಲ್ಲಾಪುರ : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಾತೂರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾ"ುಗಳವರ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ತಪೋನುಷ್ಠಾನವು ಅಗಷ್ಟ 7 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಸಪ್ಟೇಂಬರ 6 ರ ವರೆಗೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾತ:ಕಾಲ 6 ರಿಂದ ಮುಂಜಾನೆ 11ರ ವರೆಗೆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಸಾಮೂ"ಕ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರುವದು.ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ""ಧ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರುದ್ರ ಮ"ಳಾ ಮಂಡಳದವರು ರುದ್ರ ಪಠಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಆಶೀವರ್ಚನ ನೀಡುವರು. ತದನಂತರ ಸರ್ವರಿಗೂ ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಾನ್ಹ 2 ರಿಂದ 4ರ ವರೆಗೆ ""ಧ ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನೆರವೇರುವದು. ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ರಿಂದ 6ರ ವರೆಗೆ ಕಾಶಿ ಖಂಡದ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯುವುದು. ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ರಿಂದ 7ರ ವರೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಂತರ 7…

Read more: Sri Kashi Jagadguruji 11th Aug 2013