Sri Kashi Jagadguruji 12th Aug 2013

ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು  ವ್ಯಸನಾಧೀನರಗದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿಮಾರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂಬ "ಚಾರವನ್ನು ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾ"ುಜಿ ಹೇಳಿದರು.


    ’ಲಾತೂರ ನಗರದ "ಶಾಲ ನಗರದಲ್ಲಿಯ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ "ಶ್ವನಾಥ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹ"್ಮುಕೊಂಡಿದ್ದ ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನದ ದಿವ್ಯಸಾನಿಧ್ಯ ವ"ಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದೇ "ಧ ರ್ಟ್ರೋಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥಗಳಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ದೇಶದ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗದೇ ಶಾರಿರೀಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಬಲವನ್ನು ಬೆಳಸಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
    ’ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ಅವರೇ ಯೋಗ್ಯ ಯುವಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ "ೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಾುಯ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಂಟನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ ಧರಿಸಿ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಮಗು"ಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ "ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧವಾದ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ತಾುಯ ಗರ್ಭದ 7ನೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಜನಿಸಿದ 7 ವರ್ಷದ ವರೆಗಿನ ಸಮಯವು ಮಗು"ಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾಲವು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅನ್ಯರ ಕೈಗೆ ಕೊಡದೇ ತಾುಯೇ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯೋಗ್ಯ ಯುವಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.
    ’ತಂದೆ-ತಾುಗಳು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಉದಾಸೀನರಾದರೇ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳೂ ಸಹ ತಂದೆ-ತಾುಗಳು ವೃದ್ಧರಾದಾಗ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವದರಿಂದ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗದೇ ತನ್ನ ಶಾರಿರೀಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗರುಗಳು ಹೇಳಿದರು.
     ’ಈ ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾ.ಸಂಜಯ ಥೋಂಟೆ, ಮನೋಹರ ಕೋರೆ, ಮಹೇಶ ಮಲಂಗ, ಸಾಂಬಪ್ಪ ಗಿರವಲಕರ, ಪ್ರಾ.ಉಮಾಕಾಂತ ಹೋನರಾವ, ಕಮಲೇಶ ಪಾಟನಕರ, ರ" ಜಾಪಟಲೆ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಶಿ ಪೀಠದ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರ"ಸಲಾುತು.
ಔಸಾ ಮಠದ ಪೂಜ್ಯ ಶಾಂತ"ೀರಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಸಮಾರಂಭದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವ"ಸಿದ್ದರು. ರಾಜೇಶ್ವರ ಬುಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವ"ಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಸಾ"ರಾರು ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದರು.

ಪೋಟೋ-13ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಪಿ-01
ಸೊಲ್ಲಾಪುರ : ಲಾತೂರ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ "ಶ್ವನಾಥ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹ"್ಮುಕೊಂಡಿದ್ದ ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನದದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಆಶಿರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.