Sri Kashi Jagadguruji 15th Aug 2013

Arathi After Ashirvachana 14th Aug 2013ಶ್ರೀಮದ್ ಕಾಶೀಜಗದ್ಗುರು ಡಾ॥  ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೀವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾ"ುಗಳು ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ತಪೋಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಲಾತೂರ್ ನಗರದ ಕಾಶೀ"ಶ್ವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಶಿರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.