Sri Kashi Jagadguruji - 16th Aug 2013

 ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಶ್ರೀರುದ್ರ ಪಠಣಾಧಿಕಾರ"ದೆ - ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಜಗದ್ಗುರು.

ಲಾತೂರ: ಸನಾತನವಾದ "ೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಸಹ ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ಪಠಣಾಧಿಕಾರ"ದೆ ಎಂಬ "ಚಾರವನ್ನು ಶ್ರೀಕಾಶೀಜಗದ್ಗುರು ಡಾ॥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾ"ುಗಳು ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಚನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಲಾತೂರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರಾವಣಮಾಸದ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವ"ಸಿದ ""ಧ ರುದ್ರಮ"ಳಾ ಮಂಗಳಗಳಿಗೆ ಗುರುರಕ್ಷಾ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಈ "ಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಭಕ್ತಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯಾಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ "ಜಪಯಜ್ಞ" ದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಪ್ರಣವಸ"ತ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರುದ್ರದ ಆವರ್ತನೆಗೆ " ಜಪ"ವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞನಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಯಜ್ಞವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಇದನ್ನು ಅಬಾಲವೃದ್ಧರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ"ದೆ. "ೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರ ಭೇದ"ರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷಯನ್ನು ಪಡೆದ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಶ್ರೀ ರುದ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಜಲಧಾರೆಯನ್ನು "ಡಿದು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ದಿನಾಂಕ 19 ಆಗಸ್ಟ್‌ರಂದು ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಜಗದ್ಗುರುಗಳ 67ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವವನ್ನು ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂದ್ರ, ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಪಂಜಾಬ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ""ಧ "ೀರಶೈವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪಾಲ್ಗೂಳ್ಳಲಿವೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ " ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿತತ್ವಾಮೃತ " ಮರಾಠಿ ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ (ಅಂತರ್ಜಾಲಕೆ) ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವವ್ಯವಸ್ಥಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಮ"ಳಾಗ್ಠೋ, ರಕ್ತದಾನಶಿಬಿರ ಮುಂತಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಹ"್ಮುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ 25ರಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಿವಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ 29 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರವರೆಗೆ 2ದಿನಗಳಕಾಲ "ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿತತ್ತ್ವಮೃತ" ಗ್ರಂಧದ ಸಾಮೂ"ಕ ಪಾರಾಯಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನೆರವೇರುವುದು. ದಿನಾಂಕ 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ರಂದು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮಂಗಲ ಮಹೋತ್ಸವವು ನೆರವೇರುವುದ. ಪ್ರತಿದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರುಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದರ್ಶನಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಸರ್ವರೂ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳವಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಕಾಶೀನಾಥಪ್ಪ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಇವರು ನಿವೇದಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಸಾ "ರೇಮಠದ ಶ್ರೀ ಷ. ಬ್ರ. ಶಾಂತ"ೀರಲಿಂಗಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.